Interim-Project Brouwer

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Projecten
http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/590786afrondingordinaslider.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/764508Werkoverleg.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/167318Vooroplevering.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/197119Gebouw.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/396850Rondleiding1.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/508279Slopen.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/264959Verbouwing1.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/334503Rondleiding.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/659286Projectafronding.jpg http://www.interim-project.nl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/918426Duivelseiland.jpg
/index.php/nl/projecten/111 /index.php/nl/projecten/111 /index.php/nl/projecten/111 /index.php/nl/projecten/111 /index.php/nl/projecten/36 /index.php/nl/projecten/36 /index.php/nl/projecten/36 /index.php/nl/projecten/16 /index.php/nl/projecten/16 /index.php/nl/projecten/29
 

Actueel
Herhuisvesting AVRO, KRO, NCRV, AKN en Bindinc.

Ruimteoptimalisatie kantoorruimte AVRO, KRO, NCRV en AKN (circa 16.000 m2 BVO, 1.000 werkplekken) ten behoeve van de inhuizing van Bindinc.. Verbouwing nieuwe kantoorruimte Bindinc. (circa 2.600 m2 BVO, 200 werkplekken). Verhuizing Bindinc.. (2012-2013)

 

Projectmanagement Fortis Bank Nederland
Herhuisvesting, ruimte optimalisatie en afstoot. (2009-2010)

 

Ruimte door uitbreiding en kantoorinnovatie
Projectmanagement van huisvestingsprojecten bij financiële dienstverlener Mn Services te Rijswijk. (2008-2009)

Rondleiding Mn4
Lees meer...
 

Huisvestings- en haalbaarheidsstudies
Voor Rijkswaterstaat zijn diverse huisvestingsstudies verricht. Naar aanleiding van (verwachte) groei en krimp van diverse afdelingen is berekend welke consequenties dit zou hebben voor de huisvesting. Er zijn scenario's uitgewerkt die middels vlekkenplannen en stackdiagrammen visueel zijn gemaakt. Per scenario zijn de consequenties in tijd en geld in kaart gebracht. (2006-2008)

 

Capaciteitsuitbreiding en renovatie
Projectmanagement herhuisvesting, verhuismanagement en gebruikersbegeleiding. Projectbudget 1 milj., plaatsing 400 m2 tijdelijke units, 320 m2 renovatie van bestaande huisvesting. Nieuwe bewoners: afdeling Handhaving Rijkswaterstaat. (2007-2008)

Duivelseiland

 

Renovatie, inrichting, verhuizing en opstart facilitair bedrijf
Projectmanagement en gebruikersbegeleiding in een renovatieproject. Verantwoordelijk voor aansturing externe partijen, inrichting nieuwe locatie, verhuismanagement en de opstart van het facillitair bedrijf. Nieuwe bewoners: Waterdistrict Nieuwe Waterweg Rijkswaterstaat. Projectbudget 1,1 milj., 1450 m2 BVO. (2006-2008)

Verbouwing Ketensedijk

 

Projecten Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep)

Onder andere: plan van aanpak leeghalen gebouwen en terreinen (circa 2000 werkplekken en 37.500 m2 BVO verdeeld over zes panden), verbouwing servicekantoor Sittard, toetslocatie Rijswijk en toetslocatie Utrecht. Diverse werkzaamheden PPS nieuwbouw Groningen DUO/Belastingdienst (circa 1800 werkplekken DUO). (2010-2012)

 
Projectmanagement nieuwbouw Ordina
Ordina is in 2007 gestart met een project gericht op het centraliseren van haar 4 vestigingen in Noord-Nederland. Als projectmanager nieuwbouw was ik verantwoordelijk voor het afronden van dit project. Feiten: nieuwbouw van circa 6000 m2 BVO. (2009)

Projectafronding
Lees meer...
 
Huisvesting als katalysator
Projectmanagement, gebruikersbegeleiding en draagvlakverwerving in een innovatief huisvestingsproject bij de VU Amsterdam. Projectbudget circa 8 milj., 7000 m2 BVO en ruim 300 werkplekken. (2008)

Rondleiding
Lees meer...
 

Innovatieve huisvesting Boompjes
Ontwikkeling van een kantoorconcept aan de hand van analyse van werkprocessen door middel van diepte interviews, activiteitenmetingen en aanwezigheidsmetingen. Projectmanagement voorlopig en definitief ontwerp. Projectbudget 2 milj., 3250 m2 BVO kantoor- en vergaderruimte. Nieuwe bewoners: projectorganisaties Rijkswaterstaat. (2006-2008)

 

Verhuisprocedure met beleid voor ruimteverdeling
Voor het facilitair bedrijf van Rijkswaterstaat is een verhuisprocedure voor het stroomlijnen van verhuizingen ontwikkeld. Als onderdeel van de uitwerking van deze procedure is er beleid opgesteld voor objectieve ruimteverdeling middels ruimtenormen. Hiermee kan eenvoudig worden vastgesteld hoeveel ruimte verhuizende afdelingen nodig hebben. Toepassing van de verhuisprocedure resulteert in een verlaging van de huisvestingslasten omdat het leidt tot efficiëntere verhuistrajecten en huisvesting. (2006-2007)

 

Inventarisatie vastgoedportefeuille en vastgoedstrategie
Vastgoed inventarisatie, huisvestingsanalyse, huisvestingsstrategie Rijkswaterstaat Zuid-Holland. De omvang van de vastgoedportefeuille bedroeg 100 objecten. (2005)

 Tip!

Advertentie

Klanten Login